Kilka słów o geodezji

Nie jednokrotnie mieliśmy z pewnością przyjemność spotkać się z geodetą czyli panem bądź panią, choć znacznie rzadziej, stojącymi z specjalistycznymi urządzeniami mierniczymi na trójnogach i wykonujących pomiary które skrzętnie zapisują.

Czym zajmuje się geodezja?Geodezja

Zwykle widok taki zastajemy na placach budowy bądź w miejscu powstawania nowej drogi. Istnieją jednak sytuacje kiedy i my będziemy potrzebowali skorzystać z jego usług, kiedy? Geodeta będzie nam niezbędny w przypadku kiedy planujemy rozpocząć własną budowę domu jednorodzinnego. Aby rozpocząć jakąkolwiek budowę, musimy najpierw zdobyć odpowiednie pozwolenie, w tym celu właśnie będziemy musieli wynająć geodetę. Z początku jego zadaniem będzie przygotowanie mapy do celów projektowych, którą należy dołączyć do projektu architektoniczno-budowlanego. Mapa projektowa powstaje na podstawie mapy zasadniczej, znajdującej się w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zadaniem geodety jest jej uaktualnienie. W przypadku gdy mapa zasadnicza nie została stworzona do terenu, na którym planujemy rozpocząć budowę, geodeta musi samodzielnie wykonać wszystkich pomiarów, aby taką mapę stworzyć. Na tym jednak nie kończy się dla nas geodezja i współpraca z geodetą, albowiem po uzyskaniu pozwolenia, musimy wytyczyć budynek na działce i dokonać specjalnego wpisu do dziennika budowy. Usługi geodezyjne będą nam potrzebne również po zakończeniu prac budowlanych, są to tak zwane pomiary inwentaryzacyjne. Obejmują one wymierzenie i opisanie budowli. Geodeta powinien bezpośrednio wymierzyć postawiony budynek po zakończeniu prac budowlanych tak, aby można było zobaczyć zagospodarowanie działki, a także jego wysokość oraz wymiary. Uzyskane dane nanosi się na mapki oraz wprowadza do bazy danych. Nie jest to jednak jedyny przypadek, kiedy pomoc geodety będzie nam niezbędna. Geodezja w Poznaniu zajmuje się również wytyczaniem granic działki. Zabudowane tereny zwykle mają już ustalone granice, jednakowoż zdarzają się przypadki kiedy konieczne jest ich ponowne wytyczenie. Ab y tego dokonać korzysta często z znaków i śladów granicznych, map i innych dokumentów znajdujących się w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Łatwo jest zauważyć na podstawie powyższego tekstu, że usługi geodezyjne to nieodzowny element do uzyskania pozwolenia na budowę domu, a także dokonania wszelkich formalności z ową budową związanych. Z racji, że pełni on bardzo ważną rolę w procesie powstania naszego budynku mieszkalnego warto postawić na profesjonalistę.

Gdzie go szukać? Najlepiej w dużych miastach jak Poznań czy Warszawa, gwarantujących nam, że wybrana przez nas osoba będzie posiadała wymagane uprawnienia do wykonywania swojego zawodu.

Dodaj komentarz

Close Menu