Ogrodzenie budowlane i tymczasowe, a przepisy

Prawo Budowlane jest przepisem, który obejmuje zasady z zakresu projektowania, nadzoru, budowy, rozbiórki oraz utrzymania obiektów budowlanych. Także Prawo budowlane określa zasoby działania organów, które zajmują się ochrona środowiska, czy oddawania obiektów do użytkowania.

Co warto wiedzieć o ogrodzeniach budowlanych?

Ogrodzenia bdowlane

Również w normie Prawo Budowlane znajdziemy to, jak zabezpieczyć teren budowy i co się na nim musi znaleźć zanim się zacznie prowadzić budowę. Kwestię prowadzenia budowy, czy jak się do niej przygotować znajdziemy w Prawie Budowlanym, ale również, przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić przepisy bezpieczeństwa, które znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401). Także wiele informacji znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury:w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126). W przepisach znajdziemy, że ogrodzenie budowlane powinno mieć wysokość ponad półtora metra. Także ważne, aby sposób w jaki się wykona takie ogradzania budowlane nie stanowił zagrożenia dla osób trzecich czy pracowników na placu budowy. Także w przypadku wykonywania ogrodzenia tymczasowego ważna jest odpowiednia odległość od budynków. Ogrodzenia tymczasowe nie mogą się znajdować w przypadkach zagrożenia w odległości nie mniejszej niż jedna dziesiąta wysokości z której mogły by materiały budowlane lub urządzenia spaść na przechodniów. Wiadomo, jeśli ma się do czynienia ze zwartą zabudową, to ta odległość będzie mniejsza, jednak może tak być jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Jeśli chodzi o prowadzenia prac przy wykopach, to w takiej sytuacji ogrodzenia budowlane mogą mieć wysokość jeden przecinek jeden metra. Jednak dotyczy to takich wykopów, których głębokość nie przekracza jednego metra. Obszar, który ogrodzi się powinien mieć wielkość, aby było możliwe składowanie materiałów budowlanych jak i narzędzi potrzebnych do budowy. Materiały składowane nie mogą opierać się bezpośrednio o ogrodzenie tymczasowe budowy, bo może to zagrażać bezpieczeństwu jak i stabilności ogrodzenia budowlanego. Chcąc rozpocząć budowę należy zawsze postępować według przepisów prawa polskiego.

Także dotyczy to wykonania odpowiedniego i trwałego ogrodzenia tymczasowego budowy. Jednak jeśli planuje się budowę, także nie można zapominać o innych ważnych elementach, które określają przepisy Prawa Budowlanego czy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Dodaj komentarz