Oszczędzanie dzięki kompleksowym audytom energetycznym

Dzięki audytowi energetycznemu precyzyjnie określimy ilość zużywanej energii w naszym budynku lub w zespole budynków, co jest konieczne do podjęcia ewentualnych kroków w kierunku zmniejszenia kosztów wynikających z wysokich rachunków za prąd. Na podstawie ustalonego przez procedurę profilu zaproponowane zostaną konkretne rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz formalne, których zastosowanie wydatnie wpłynie na nasze finanse.

Audyty energetyczne dla firm

Audyty energetyczne przedsiębiorstw	Niezależna i obiektywna opinia pozwoli nam stwierdzić, jakie modernizacje są najbardziej potrzebne w konkretnym przypadku. Standardowy audyt energetyczny (termomodernizacyjny) jest ekspertyzą składającą się z inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku, oceny jego stanu technicznego (dla wskazania odpowiednich uprawnień i przedsięwzięć), wykazu i wyboru usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych, dokumentacji wymaganej do wykonania symulacji pozwalających wybrać najlepszy wariant przedsięwzięcia oraz zarysu technicznego wraz ze sporządzeniem kosztorysu koniecznych modernizacji. Dzięki temu kompleksowe audyty energetyczne przedsiębiorstw prowadzą do wykonania prac pomagających zaoszczędzić znaczne środki między innymi na ogrzewaniu budynku. Znaczącym atutem badań jest możliwość dofinansowania ich z budżetu Państwa (tzw. premia termomodernizacyjna), która pozwala na uzyskanie pomocy w postaci nawet kilkudziesięciu procent całej inwestycji.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw	W przeprowadzeniu dokładnego kosztorysu pomogą nam odpowiednie kalkulatory budowlane, po czym będziemy mogli złożyć w banku zbudowaną na tej podstawie dokumentację. By dobrze przygotować się do przeprowadzenia audytu energetycznego w pierwszej kolejności należy ustalić wysokość kosztów ogrzewania oraz obliczyć, jak duże jest zużycie ciepła w sezonie grzewczym. Dzięki tym danym audytor będzie mógł przystąpić do oceny stanu technicznego budynku oraz wszelkich urządzeń i instalacji. Po zebraniu wszystkich parametrów przeprowadzone zostaną odpowiednie obliczenia, które pomogą je zweryfikować i porównać z panującym stanem rzeczywistym. Pomoc fachowców przeprowadzających audyt powinna nieść za sobą korzyści w postaci konkretnych pomysłów i profesjonalnego doradztwa, które wydatnie zoptymalizuje koszty poboru energetycznego.

Wszystkie budynki charakteryzują się odmiennymi parametrami, dlatego konieczne jest zindywidualizowane podejście do każdego przypadku. Audyt może zostać przeprowadzony kompleksowo lub dotyczyć jedynie wybranych aspektów, jak oświetlenie, ogrzewanie itd. Jest to badanie, które pozwoli wprowadzić niezbędne ekonomiczne rozwiązania w każdym przedsiębiorstwie.